Mánes [DA-02]

Dům se samostatným ateliérem.

Vedle sebe stojí základní geometrické formy těles. Principem kompozice je postavit vedle sebe známou a neznámou formu. Dům je zřejmý. Na něj navazuje objekt ateliéru ze dvou protínajících se jehlanů.

objekt

Objekt ateliéru má organický tvar a je sochou sám o sobě.

orientace

Objekty jsou ideálně orientovány. Dům s ateliérem při hranici s přilehlou komunikací, zahrada směřuje a jihovýchod do krajiny.

výhledy

Jižní fasády jsou bohatě proskleny, aby se otevřely krásným výhledům do krajiny, bude však nutné vybrat vhodné zastínění proti přímému letnímu slunci

  • velikost domu: 200-300m²
  • ateliér: min.50m²
  • parkovací stání pro 2-3 vozy je mezi objekty